Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal?

Varje år delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen

Motivering om Fridhem 2:

”Sympatiskt med ett byggföretag på landsbygd som genomförare till hyresrätter. Att ta sig an och bygga bostäder utanför Växjö stad är en utmaning i sig. Att bygga hyresrätter med höga ambitioner och få dem uthyrda är en stor bedrift. Småskalig bebyggelse väl anpassad till platsen och omgivningen. Passivhus med hållbarhetstänk i teknik och material. Träbyggnation i falurött som länkar till den äldre kringliggande bebyggelsen men med ett modernare uttryck Enkel men välartikulerad arkitektur”