Detta arbetssätt har gjort att våra kvalitetsbristkostnader idag är i princip obefintliga. Som grund för vårt kvalitetsarbete ligger vår kvalitetspolicy.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att namnet BiWi Bygg AB skall förknippas med hög kvalitet. Därför ställer vi höga krav på det arbete vi utför och på det material vi använder.

För att nya och gamla kunder skall känna största förtroende för oss… utför vi kontinuerliga egenkontroller av arbetet tar reda på och använder bästa möjliga material vad avser hållfasthet, hållbarhet, pris, utseende och miljöpåverkan samarbetar vi med entreprenörer vars arbete håller samma höga kvalitet som vårt eget