Därefter gör vi en handlingsplan för att minska vår påverkan på miljön. De fyra punkter vi för närvarande koncentrerar oss på är att:

  • Källsortera vårt byggavfall innan vi lämnar det till återvinningsstationen
  • Återanvända fungerande byggmaterial
  • Planerar våra materialinköp så att vi inte behöver köra i onödan

Vi sätter mål på våra aktiviteter:
Målet för de två första aktiviteterna är att sänka våra kostnader när vi lämnar material till återvinningsstationen med 30% jämfört med om vi lämnat materialet osorterat.

Målet för den tredje aktiviteten är att halvera antalet körda mil exklusive körning till och från arbetet. Detta innebär att våra aktiviteter minskar vår påverkan på miljön samtidigt som de sänker våra kostnader och därmed våra kunders kostnader.

Håll Sverige Rent