Rita och bygg ditt hus med oss!

R-hus står för ett unikt lösvirkeskoncept där du som kund får ett skräddarsytt boende anpassat till dina visioner och platsens förutsättningar.

Ett nära samarbete mellan byggare och arkitekt lägger grunden för en smidig och kostnadseffektiv process där engagemang, kvalitet och dina önskemål alltid står i centrum.

Vi följer dig genom hela processen – det är lätt att bygga lösvirke!

R-hus är ett samarbetsprojekt som drivs av oss och Sajt Arkitektstudio AB.

För oss är det viktigt att ta ett etiskt ansvar för kvalitet och slutprodukt i alla led. Därför har vi och alla våra underentreprenörer en R-licens.

R:et i symbolen betyder ”rekommenderat företag” och är ett sätt att kommunicera etisk trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter.

Vill du veta mer om R-hus? Gå in på www.r-hus.se

logga_2