På en större vind i centrala Växjö bygger vi 6 stycken lägenheter.

Väldigt mycket rivningsarbeten har utförts, men nu börjar vi bygga.

Sunaman 2